Долбоор жөнүндө

Kesib_kerbeni_KYR

2019-жылдын 9-апрелинен 25-апрелине чейин «Кесип кербени» 6 облус жана Бишкек шаарындагы мектеп-интернаттардын бүтүрүүчү класстагы окуучуларын кесиптик багыт берүүчү тренинги менен кыдырат.

«Кесип кербени» жаштар үчүн билим алуунун маанисин терең жеткирүү менен толук маалыматкаа ээ болуп жана акыл калчап туруп гана карьералык жол тандоо тууралуу маалымат берүү максатын көздөйт.

Долбоор КР Билим берүү жана илим министрлиги менен www.aha.kg билим берүүчү ресурсу биргелешип, КРдагы Европа Биримдигинин өкүлчүлүгүнүн колдоосу аркылуу жүзөгө ашырылууда.

www.aha.kg долбоорунун тренер-психологу Сейил Калдыбаева катышуучулардын психотибин жана психотипке ылайык кесиптерди аныктоо боюнча төрт сааттык сессия-практикум өтмөкчү. Андан соң, Кыргызстандын иш рыногундагы муктаждыктарды эске алуу менен жождордо билим алуу менен карьераны өркүндөтүү талкууланат. Ага кошумча, окуучулар шыктандыруучу тасма көрүп, КР Билим берүү жана илим министрилигинин өкүлү менен жолугушат.

ЕБ жана КР кызматташуусу жөнүндө толук маалымат КРдин Билим берүү жана илим министрлигинин сайтында.

Пресс-релиз жүктөп алуу

#КЕСИПКЕРБЕНИ

Долбоор жөнүндө

2019-жылдын 9-апрелинен 25-апрелине чейин «Кесип кербени» 6 облус жана Бишкек шаарындагы мектеп-интернаттардын бүтүрүүчү класстагы окуучуларын кесиптик багыт берүүчү тренинги менен кыдырат.

«Кесип кербени» жаштар үчүн билим алуунун маанисин терең жеткирүү менен толук маалыматкаа ээ болуп жана акыл калчап туруп гана карьералык жол тандоо тууралуу маалымат берүү максатын көздөйт.

Долбоор КР Билим берүү жана илим министрлиги менен www.aha.kg билим берүүчү ресурсу биргелешип, КРдагы Европа Биримдигинин өкүлчүлүгүнүн колдоосу аркылуу жүзөгө ашырылууда.

www.aha.kg долбоорунун тренер-психологу Сейил Калдыбаева катышуучулардын психотибин жана психотипке ылайык кесиптерди аныктоо боюнча төрт сааттык сессия-практикум өтмөкчү. Андан соң, Кыргызстандын иш рыногундагы муктаждыктарды эске алуу менен жождордо билим алуу менен карьераны өркүндөтүү талкууланат. Ага кошумча, окуучулар шыктандыруучу тасма көрүп, КР Билим берүү жана илим министрилигинин өкүлү менен жолугушат.

ЕБ жана КР кызматташуусу жөнүндө толук маалымат КРдин Билим берүү жана илим министрлигинин сайтында.

Пресс-релиз жүктөп алуу

#КЕСИПКЕРБЕНИ