“Эмоционалдык интеллект” онлайн тренингге акция бар!

Үйдө да, жумушта да канагаттануу жок, бизнес ордунан жылбайт, айлана жалаң эле каарданган адамдарга толгонсуйт… Бул сизге да таанышпы?
Жашооңузда гармония издесеңиз, эмоционалдык интеллектиңизди өнүктүрүңүз!
Аha.kg сунуштаган “Эмоционалдык интеллект” тренгине жазылыңыз!
Өзүңүздүн эле эмес, башкалардын да эмоциясын башкарганды үйрөнөсүз!
Айланадагылар менен таттуу мамиле түзө аласыз!
Эң башкысы СТРЕССИЗ жашоо!
Эсиңизде болсун эмоционалдык интеллектсиз үй-бүлөдө гармонияга, карьерада өсүүгө, коомдо кадыр-баркка жетүү мүмкүн эмес!

Өтүлө турган күн: 21-апрель (онлайн түрүндө) Убактысы: 20:30-22:00 Наркы: 1000 сом.
Азыр жазылсаңыз “1+1” акциясына катышып каласыз. Бир адам алып келип, өзүңүз бекер катышыңыз. АКЦИЯ 17-апрелге чейин иштейт!

Башталуу убактысы

8:30 күн жарымы

Апрел 21, 2021

Аяктоо убактысы

10:00 күн жарымы

Апрел 21, 2021

Жооп калтырыңыз