Эгер сиз билимге ээ болсоңуз, башкаларга шамын сизден тутандырып алууга мүмкүнчүлүк бериңиз.

Томас Фуллер


Биздин авторлор ким?

Биздин билим берүү контентинин (курстардын, лекциялардын, семинарлардын жана башкалардын) авторлору жогорку даражадагы адистер, эксперттер жана окутуучулар. Алар өз аудиториясы менен эле чектелбестен, онлайн билим алам дегендерге да мүмкүнчүлүк түзүп берүү чечимин чыгаргандар.

Билим берүү жаатында принциптери биздикиндей бардык авторлор менен кызматташууда кубанычтабыз.

Билим берүүдөгү биздин принциптер

  1. Билим берүү контенти актуалдуу жана сапаттуу болушу зарыл (эски эмес).
  2. Материалдар берилген темага гана тиешелуүү болушу абзел, ашыкча маалыматтын кажети жок.
  3. Эгер толук кандуу өздөштүрүү учун кошумча материалдар талап кылынса, анда шилтемелер, фомалар, документтер ж.б.у.с. нерселер курстун катышуучулары үчүн ачык болушу зарыл.

Биздин авторлорду тосуп алыңыздар!

Башкалардын өнүгүүсүнө жардам бергендер коомду өнүктүрүп жатышат.

Авторду каттоо